Vatten är liv

Nilemarks vattenprocessor monteras direkt på det inkommande kallvattenröret till din villa, kök eller badrum. Processorns unika uppbyggnad har en frekvens som påverkar vattnet och dess molekyler. Den fungerar som en sändare och vattnet som mottagare. Vattnet joniseras, syresätts och man får ett vitaliserat vatten som är bra för människor, djur och växter. 

Den ökade syresättningen och vitaliseringen av vattnet gör också att kalk i vattnet kristalliseras, vilket tar bort problem med avlagringar och beläggningar.

Järn, koppar och mangan i vattnet oxideras och ändrar form, vilket gör att problem med smak, lukt och färg minskas.