Historien om Nilemarks

Historien om nilemarks

Mitten -90 talet

I mitten på 90-talet skapar Ewa Nilemark sin vattenprocessor. Nilemarks vattenprocessors unika uppbyggnad skapar en frekvens som påverkar vattnet och dess molekyler. Den fungerar som en sändare och vattnet som mottagare. Vattnet joniseras och syresätts vilket gör att järn-, mangan- och kopparmolekylerna oxideras och problem med smak, lukt och färg försvinner. Kalk i vattnet kommer att kristalliseras och ändra form vilket tar bort problem med avlagringar och beläggningar. Dessutom får man ett vitaliserat och strukturerat vatten som är bra för växter, djur och människor.   

1998

Ewa får representera Sverige med sin vattenprocessor på den stora välkända uppfinnarmässan EUREKA i Bryssel. Ewa får silvermedalj och nu börjar det ta fart riktigt ordentligt för hennes produkt. 

1999

Hörnhems handelsträdgård i Kristianstad installerar Nilemarksprocessorer i sina växthus. Handelsträdgården hade väldiga problem med kalk- och järnavlagringar som satte igen dysor och tätade rör vilket gjorde att rengöring var nödvändigt varje vecka. Numera behövs bara en årlig översyn. Dessutom har man märkt att tidigare virusangrepp på plantorna har upphört genom ett förstärkt rotsystem.

2000

Försöken på Hörnhems handelsträdgård leder till att företaget De Laval installerar Nilemarksprocessorn först på fem mjölkgårdar och sedan på ytterligare tio gårdar. Processorn får även här samma goda effekt på ledningarna. Bättre mjölk och friskare djur har skapats på ett par problemfyllda mjölkgårdar som De Laval driver. Tester med mätchips på mjölkkornas spenar visade tidigt kanonresultat på mjölken med låga och jämna celltal.

2000

Ronnebyföretaget Cetetherm som numera tillsammans med De Laval bildar ett av världens största företag inom värmeväxlare och vattenberedare har låtit testa Nilemarksprocessorn på extremt kalkrikt vatten i Ungern via ett tyskt oberoende laboratorium. Efter fem veckors mätning fann man att den normala beläggningen som var 44% reducerats till 2-5 % med Nilemarksprocessorn. Detta ledde till att Cetetherm tecknade ett avtal om att sälja Nilemarksprocessorn i hela 23 länder.


2001

Kronfågel installerar Nilemarks processorer i en av sina fabriker i Skåne. De har höga underhålls och energikostnader på grund av avlagringar i rör och värmeväxlarsystem. Effektiviteten ökar och avlagringarna elimineras, samt ger betydligt lägre underhållskostnader.

2001

Ett webbaserat företag i USA visar intresse för produkten och vill sälja direkt till konsument. I Sydamerika medverkar Nilemarks processorer vid stadiet före och efter en anläggning för osmosrening vid en Coca-Cola fabrik i Santiago Chile.

 

2001

Börjar man testa processorn i Frankrike på restauranger där man har problem med kalk som sätter igen diskar och sprinklers för vattenånga i ugnar. I Sverige testar Restaurang Gondolen i Stockholm, med krögaren Erik Lallerstedt processorn med framgång. 2001

Högskolan i Kristianstad har problem med hårt vatten och höga mineralhalter de installerar Nilemarks processorer i sina fastigheter och löser på så sätt sina problem.

2005

First Hotel Christian IV  i Kristianstad installerar Nilemarks processorer då de lider av höga uppvärmningskostnader på grund av avlagringar i värmesystemet.

2005

Man testar Nilemarks processorer på golfbanor i Skottland med stor framgång. På detta sätt undviker man höga underhållskostnader i bevattningssystem och sprinklerhuvuden som annars sätts igen av kalk. Dessutom får man starka och friskare banor i och med det vitaliserade vattnet. 2007

Ewa börjar jobba i Norge mot oljeindustrin i Norge, som har problem med avlagringar i rören.2008

Ett norskt företag köper 75% av Nilemarks. De inriktar sig framförallt mot den amerikanska marknaden. Man döper om produkten till Vitalized Water Product. Ewa testar sin uppfinning på bilar för att se om man kan få ner förbrukningen av diesel och bensin..2009

Medans normännen koncentrerade sig på den amerikanska marknaden, så bearbetade Ewa tillsammans med svenska exportrådet den spanska och portugisiska marknaden. Nilemarks Processorn klassas av exportrådet som en miljöprodukt. Man lanserar även produkten på Cypern.  


2011

Nu finns man etablerade i Mexico, Estland, Israel. I Israel bevattnar man stora citrusodlingar och jordbruksministeriet är inblandade och de är intresserade av att köpa hela företaget, men ägarna tackar nej.


2013

Ewa köper tillbaka sitt företag från de norska delägarna. Vid den här tiden arbetar Ewa uteslutande mot utländska återförsäljare och den svenska marknaden ligger i stort sett vilande.


2014

Ewa kommer i kontakt med ytterligare ett norskt företag som vill bli återförsäljare på den norska marknaden. Det hela slutar med en rättstvist då det visar sig att norrmännen försöker kopiera hennes produkt.

2018

Ewa får kontakt med svenska entreprenörer och e-handlare som visar intresse för produkten. Det hela slutar med att en e-butik sätts upp och man börjar provsälja direkt mot slutkonsument genom det nya konceptet med e-handel. Resultatet är gott och sommaren 2018 beslutar man att slå sina påsar ihop, företaget Nilemarks Water Processor AB bildas.  

2019

Nilemarks Water Processor AB flyttar in i nya lokaler på EA Rosengrens gata  Högsbo industriområde i Göteborg. Härifrån sker all packning och distribution ut till kund. Tillverkningen av vattenprocessorn sker idag på en mekanisk verkstad i Skåne