Om Nilemarks

Mitten -90 talet

Ewa Nilemark som alltid haft ett stort intresse för rent och vitaliserat vatten får i mitten av 90-talet klart för sig hur hon skall lösa hemmets besvärliga vattenproblem. Visserligen tar det några år för henne innan Nilemarks Vattenprocessor är färdig som produkt, men idén om hur man renar och vitaliserar vatten har hon klart för sig.

1997

Hörnhems handelsträdgård i Kristianstad installerar Nilemarksprocessorer i sina växthus. Handelsträdgården hade väldiga problem med kalk- och järnavlagringar som satte igen dysor och tätade rör vilket gjorde att rengöring var nödvändigt varje vecka. Numera behövs bara en årlig översyn. Dessutom har man märkt att tidigare virusangrepp på plantorna har upphört genom ett förstärkt rotsystem. Tidigare hade man ett bortfall på 30% vilket upphörde när Nilemarksprocessorn installerades.


1998

Ewa får representera Sverige med sin vattenprocessor på den stora välkända uppfinnarmässan EUREKA i Bryssel. Ewa får silvermedalj och nu börjar det ta fart riktigt ordentligt för hennes produkt. 

2000

Försöken på Hörnhems handelsträdgård leder till att företaget De Laval installerar Nilemarksprocessorn först på fem mjölkgårdar och sedan på ytterligare tio gårdar. Processorn får även här samma goda effekt på ledningarna. Bättre mjölk och friskare djur har skapats på ett par problemfyllda mjölkgårdar som De Laval driver. Man gör tester och detta visade tidigt kanonresultat på mjölken med låga och jämna celltal.


2000

Ronnebyföretaget Cetetherm som är ett av sveriges största företag inom värmeväxlare och vattenberedare har låtit testa Nilemarksprocessorn på extremt kalkrikt vatten i Ungern via ett tyskt oberoende laboratorium. Efter fem veckors mätning fann man att den normala beläggningen som var 44% reducerats till 2-5 % med Nilemarksprocessorn. Detta ledde till att Cetetherm tecknade ett avtal om att sälja Nilemarksprocessorn i hela 23 länder.2000

Preem installerar Nilemarksprocessorn på en biltvätt  där man har problem med att det återvunna vattnet luktar ruttna ägg. Efter installationen upphör lukten helt. Man provar att ta bort processorn och då återkommer lukten efter ca en timma. Shell installerar också Nilemarksprocessorn i en biltvätt där man har problem med förkalkning i dysor och andra installationer. Efter installationen behövs knappt någon rengöring överhuvudtaget längre. Wasakronan installerar processorn i flera av sina fastigheter, b.l.a Tingshuset och Länstyrelsen i Kristianstad. Kålmordens djurpark installerar Nilemarksprocessorer i hela anläggningen förutom till delfinariet. 2001

Kronfågel installerar Nilemarks processorer i en av sina fabriker i Skåne. De har höga underhålls och energikostnader på grund av avlagringar i rör och värmeväxlarsystem. Effektiviteten ökar och avlagringarna elimineras, samt ger betydligt lägre underhållskostnader.


2001

Nilemarks etablerar sig i Chile och Universitetet i Santiago de Chile gör tester på Nilemarksprocessorn. Man filmar bland annat hur kalkkristaller förändras med påverkan från Nilemarksprocessorn. Processorn blir godkänd och certifierad i Chile.

 

2001

Börjar man testa processorn i Frankrike på restauranger där man har problem med kalk som sätter igen diskar och sprinklers för vattenånga i ugnar. 

2001

Högskolan i Kristianstad har problem med hårt vatten och höga mineralhalter de installerar Nilemarks processorer i sina fastigheter och löser på så sätt sina problem.


2002

I Chile etableras ett försäljningskontor och man arbetar mot industri, jordbruk, fastigheter och restauranger. Ett samarbete med Peru startas.


2004

First Hotel Christian IV  i Kristianstad installerar Nilemarks processorer då de lider av höga uppvärmningskostnader på grund av avlagringar i värmesystemet.


2004

Man testar Nilemarks processorer på golfbanor i Skottland med stor framgång. På detta sätt undviker man höga underhållskostnader i bevattningssystem och sprinklerhuvuden som annars sätts igen av kalk. Dessutom får man starka och friskare banor i och med det vitaliserade vattnet. 


2007

Ewa börjar jobba i Norge mot oljeindustrin och tar fram en helt ny produktprototyp. Samarbete med Statoil och Oslo Universitet inleds. Dessutom genomför Ewa tester tillsammans med oljeindustrin i skotska Aberdeen.


2008

Ett norskt företag köper 75% av Nilemarks. De inriktar sig framförallt mot den amerikanska marknaden. Man döper om produkten till Vitalized Water Product. Ewa testar sin uppfinning på bilar för att se om man kan få ner föroreningar samt förbrukningen av diesel och bensin. 


2009

Medans normännen koncentrerade sig på den amerikanska marknaden, så bearbetade Ewa tillsammans med svenska exportrådet den spanska och portugisiska marknaden. Nilemarks Processorn klassas av svenska exportrådet som en miljöprodukt. Man lanserar även produkten på Cypern och i Israel.  I Israel bevattnar man stora citrusodlingar och har ett samarbete med Jordbruksministeriet i Israel.


2012

Nu börjar det ta fart i Frankrike och Irland är nästa marknad för företaget. På Irland handlar det främst om jordbruk och fastigheter.
2013

Ewa köper tillbaka sitt företag från de norska delägarna. Vid den här tiden arbetar Ewa uteslutande mot utländska återförsäljare och den svenska marknaden ligger i stort sett vilande.
2014

Ewa kommer i kontakt med ytterligare ett norskt företag som vill bli återförsäljare på den norska marknaden. Det hela slutar med en rättstvist då det visar sig att norrmännen försöker kopiera hennes produkt.
2015-2018

Ewa får kontakt med entreprenören och e-handlaren Joachim Ardfelt som visar intresse för produkten. Det hela slutar med att en e-butik sätts upp och man börjar provsälja direkt mot slutkonsument genom det nya konceptet med e-handel. Resultatet är gott och sommaren 2018 beslutar man att slå sina påsar ihop, företaget Nilemarks Water Processor AB bildas.  
2019

Nilemarks Water Processor AB flyttar in i nya lokaler på EA Rosengrens gata i  Högsbo industriområde i Göteborg. Härifrån sker all packning och distribution ut till kund. Tillverkningen av vattenprocessorn sker idag på en mekanisk verkstad i Skåne