Björn EnekeHomeopaten Björn Eneke berättar om vitaliserat vattens betydelse för kroppen

-Björn Eneke är diplomerad klassisk Homeopat med medicinsk bakgrund, här berättar han om vattnets betydelse.

Vad är vatten? 

Vi tar ofta vatten för givet, en självklarhet! Något vi bara öppnar kranen och använder. Men vatten är en organism som har ett minne, det kommer ihåg allt det utsätts för! 

Hur viktigt är vatten? 

Man säger ofta att våra kroppar består utav 70% vatten, men det är en sanning med modifikation. Tittar man helhetsmässigt, så består vi molekylärt utav 99% vatten! 

Vilken funktion har vatten? 

Vatten fungerar som en förbindelselänk mellan vår fysiska kropp och vårt bioenergetiska system. Vatten fungerar som transportmedel för energin i hela kroppen. 

Vad är ett så kallat vitaliserat vatten? 

Ett vitaliserat vatten är ett strukturerat vatten med komplexa geometriska mönster. Dessa gör allt för att bibehålla vårt DNA intakt, forma varje protein och enzym och vara delaktiga i skapandet av energi och information i våra kroppar. 

Vad menas med ett strukturerat vatten? 

Hela vårt universum är byggt på struktur, allt i naturen försöker bibehålla denna struktur. Så även vatten. 

Hur beter sig naturen för att bibehålla ett strukturerat vatten? 

I naturen med dess vattendrag och bäckar, laddar vattnet sig själv tillbaka genom att slingra sig kring stenar och kanter, för att återställa sin grundstruktur! 

Hur är det vatten som vi tappar ur vår kran? 

Vatten är ju en organism, som har sin egen intelligens och vet hur det ska bete sig. Vatten tycker inte om att färdas i raka rör med ett stort tryck, eftersom det slår sönder dess ursprungliga struktur! Man kan säga att det är ett ”dött” vatten. 

Vad händer då i kroppen när vi dricker detta ostrukturerade vatten? 

Eftersom vår inre intelligens gör allt för att följa naturens struktur, så gör den allt för att återställa vattnet till sin ursprungliga struktur, men detta tar mycket av kroppens energi som vi behöver för många andra vitala funktioner!

Hur reagerar då kroppen när den får ett redan vitaliserat strukturerat vatten, som skapas av Nilemarks vattenprocessor?

Så som jag ser det så avlastar det givetvis kroppens arbete, så att alla andra vitala kroppsliga processer går smidigare och ger oss mer och bättre energi!! 

Vad säger allt detta dig som homeopat? 

Homeopatin har alltid förstått detta med vattnets minne, när man spär ut ett ämne i vatten så långt att det inte finns spår kvar av ämnet man spätt ut, så minns vattnet fortfarande ämnets EGENSKAPER! Man kan säga att istället för att använda ämnets effekt för att bli kvitt symtomen, använder den information som kopierats till vattnet för att radera symtominformationen. Homeopatin bygger på utspädning och skakning: man tar en urtinktur av ett ämne ex enblomma, man spär ut 1 del av denna urtinktur med 9 delar vatten, då har man en D1 potens! Sen tar man 1 del av denna D1 potens och blandar med 9 delar vatten, då har man en D2potens osv… till slut finns inga molekyler kvar av det ursprunliga ämnet, men vattnet har memorerat, man kan säga själen av blomman, själva essensen. Vattnet minns detta och ger informationen vidare.