Järn i vattnet

Järn i vattnet

Om ditt kranvatten är brunt, så innehåller det förmodligen järn eller mangan.

Järn och mangan är vanligt förekommande i borrade brunnar och då oftast samtidigt, och ger vattnet en rostbrun färg och en otrevlig smak. Järnhaltigt vatten brukar upptäckas genom bruna missfärgningar av tvätt, disk och sanitetsporslin. Dessa fläckar av järnoxid och manganoxid är ofta mycket svåra att få bort. Vidare kan ämnena även orsaka igensättning av rör och vvs-system. Något som kan bli mycket kostsamt att reparera.

Om du inte vet om ditt missfärgade vatten beror på järn eller mangan kan du göra ett enkelt test.

Fyll ett glas med vatten och låt stå i 24 timmar. Om färgen har sjunkit till glasets botten så är det järn och om vattnet är jämnfärgat så är det humus.

Genom att montera en Nilemarks vattenprocessor på det ingående vattnet till huset så slipper du dessa problem och kan dricka ditt kranvatten utan problem.