Dålig kontroll av vårt dricksvatten

Dålig kontroll av vårt dricksvatten

I Sverige tror vi ofta att vårt dricksvatten är av högsta kvalitet. Nu visar en rapport från livsmedelsverket att kontrollen av våra vattenverk är bristfällig. Detta innebär att vi riskerar att få i oss en mängd farliga substanser från till exempel läkemedelsföroreningar och andra kemikalier som förekommer i vattnet. Fler och fler hushåll investerar i någon typ av "reningsverk" och här kan Nilemarks vattenprocessor vara till verklig hjälp för att försäkra sig om att det vatten man dricker är av högsta kvalitet.

Nio av tio kommuner har så allvarliga brister i sina vattenverk att dricksvattnet riskerar att förorenas.

Fyra av tio kommuner har dessutom så dåliga provtagningar att de saknar kunskap om dricksvattnet som går ut i ledningarna. Det visar en rapport från Livsmedelsverket.

Rapporten visar även att vart tredje miljökontor inte gjort en enda inspektion de senaste tre åren. Livsmedelsverkets rapport bygger på 74 stickprover, som genomfördes mellan 2004 och 2006.

Framför allt är det renhållning, ordning, hygien, utbildning och skadedjurskontroll som brister.

-Den nya lagstiftningen om egenkontroll bygger på att alla följer reglerna, men vart tredje miljökontor hade inte gjort en enda inspektion på två år trots att det bör göras minst en gång om året, säger Agneta Tollin, statsinspektör på Livsmedelsverket.